Showing posts with label i-THINK. Show all posts
Showing posts with label i-THINK. Show all posts

Pelaksanaan Kursus i-THINK Secara Luar Talian (KiLT) Di Semua Sekolah Sehingga 31 Disember 2017

Berdasarkan Surat siaran bagi pelaksanaan Kursus i-THINK Secara Luar Talian (KiLT) yang telah diedarkan kepada semua JPN pada 31 Oktober 2017 yang lalu, Kursus i-THINK perlu diselesaikan sebelum atau pada 31 Disember 2017

Surat siaran pelaksanaan KiLT 2017

Kursus i-THINK Luar Talian (KiLT) diberi sebagai pilihan kepada guru-guru yang menghadapi masalah mengakses kursus i-THINK Dalam Talian (KiDT) sebelum ini. Manakala guru-guru yang telah berjaya menamatkan KiDT tidak perlu lagi membuat KiLT.

Guru boleh memuat turun aplikasi KiLT dalam versi Windows, Android dan MacOS berserta manual pengguna di halaman utama ini di http://mygfl.moe.gov.my/web/guest

Aplikasi KiLT ini disediakan bagi memudahkan guru dan pentadbir yang menghadapi masalah mengakses Kursus i-THINK Dalam Talian (KiDT) dan mengurangkan kebergantungan kepada talian internet. 

Keseluruhan kandungan modul i-THINK boleh dilancarkan terus dalam komputer peribadi, komputer riba atau telefon pintar mengikut versi yang disediakan setelah dimuat turun. Fail yang dimuat turun boleh disebarkan kepada pengguna lain.

Akses internet hanya digunakan untuk daftar masuk (log-in), penghantaran data status kemajuan, pautan beberapa video dan pengaktifan voucher tamat kursus dalam ujian akhir. 

Jangkaan masa bagi menamatkan KILT adalah 2 hingga 4 minggu (2 - 3 jam sehari).

Pengguna diingatkan untuk memasukkan alamat e-mel yang betul dalam profail di dalam akaun masing-masing bagi membolehkan sistem menghantar voucher tamat kursus.

Sumber:


Terima Kasih

Pelaksanaan Kursus iTHNK Dalam Talian (KiDT) 2016

Kursus i-THINK Dalam Talian (KiDT) kini telah dibuka semula . Pada 21 April 2015, ia telah ditutup dan dijalankan secara luar talian (offline). 

Pada 1 Disember 2015, KiDT telah dibuka semula di laman web MyGfL (http://mygfl.moe.gov.my/). Guru-guru yang masih belum mengikuti atau tamat kursus i-THINK hendaklah mengikuti kursus ini . Guru-guru boleh rujuk tatacara dan arahan dalam i-THINK User Instructions dalam i-THINK User Installation Guide dan i-THINK User Course Manual.

Pelaksanaan seluruh negara melibatkan sekolah rendah dan sekolah menengah telah bermula pada 11 Januari 2016. Pelaksanaan ini adalah berdasarkan Surat Siaran Pelaksanaan KiDT bertarikh 7 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh KPM.

Surat Siaran KPM bertarikh 7 Januari 2016

Hebahan di laman web KPM

Hebahan di laman web MyGFL


Sumber:Terima Kasih

Peta i-THINK (Peta Pemikiran)

Terdapat 8 peta i-THINK iaitu:

  1. Peta Bulatan
  2. Peta Buih
  3. Peta Buih Berganda
  4. Peta Pokok
  5. Peta Dakap
  6. Peta Alir
  7. Peta Pelbagai Alir
  8. Peta Titi


PETA ALIR / FLOW MAP

PETA BUIH BERGANDA/ DOUBLE DOUBLE MAP

PETA BULATAN/ CIRCLE MAP

PETA BUIH/ BUBBLE MAP

PETA POKOK/ TREE MAP

PETA PELBAGAI ALIR/ MULTI FLOW MAP

PETA TITI/ BRIDGE MAP

PETA DAKAP/ BRACE MAP


Sumber : 

Terima Kasih