Showing posts with label Kemahiran Membaca. Show all posts
Showing posts with label Kemahiran Membaca. Show all posts

Aktiviti MEMBACA LANTANG dapat meningkatkan motivasi kanak-kanak untuk menguasai kemahiran membaca

Sekiranya guru ingin menjadikan proses pengajaran membaca sebagai landasan menanamkan tabiat gemar membaca, guru perlulah membaca secara lantang kepada anak-anak murid setiap hari dengan sekurang-kurangnya satu tajuk bahan kesusasteraan. 

Aktiviti membaca lantang (read aloud) bukan satu pengajaran pemahaman bacaan tetapi lebih kepada aktiviti atau sesi tambahan untuk meningkatkan motivasi kanak-kanak terhadap pengajaran literasi.


Aktiviti membaca lantang


Apa itu bacaan lantang?
 • Bacaan daripada pihak guru kepada kanak-kanak yang belum boleh membaca
 • Kanak-kanak menjadi pendengar dan respon kepada bacaan guru
 • Sesuai dijalankan kepada kanak-kanak yang belum boleh membaca
 • Apa yang guru baca dengan kanak-kanak perlu dirancang terlebih dahulu
 • Teks yang dibaca itu tidak semestinya kanak-kanak tahu dan faham
 • Guru berinteraksi dengan kanak-kanak

Bilakah bacaan lantang boleh dilakukan?
 • Permulaan kelas atau di akhir pembelajaran sekolah selama 5-10 minit
 • Sementara menunggu aktiviti lain
 • Sebagai aktiviti tambahan /aktiviti sampingan 

Apakah kepentingan membaca lantang?
 1. Memberi pendedahan awal kepada kanak-kanak
 2. Meningkatkan asas kosa kata/perbendaharaan kata
 3. Meningkatkan daya ingatan dan kemahiran membaca
 4. Mendapatkan maklumat mengenai dunia sekeliling mereka
 5. Meningkatkan motivasi kanak-kanak terhadap pengajaran literasi

Bagaimana pelaksanaannya?

SEBELUM
 • Cari buku yang sesuai dengan kefahaman kanak-kanak
 • Pastikan guru faham jalan cerita yang hendak dibaca

SEMASA
 • Duduk, ambil sekumpulan kanak-kanak (jangan terlampau ramai)
 • Pegang buku ke hadapan

Buku dipegang ke hadapan kanak-kanak

 • Mulakan suara dengan kuat
 • Pastikan murid-murid diam
 • Baca dengan ekspresi muka dan bersungguh-sungguh
 • Tukar nada suara dengan setiap watak yang berbeza

SELEPAS
 • Sesi soal jawab seperti kefahaman jalan cerita - kenapa dan bagaimana jalan cerita tersebut terjadi
 • Ulang balik cerita atau ceritakan semula secara sekali imbas


Sumber rujukan
 1. http://kidsloveus.blogspot.com/2012/02/bacaan-lantang-untuk-kanak-kanak.html
 2. Pendidikan Literasi Awal Kanak-Kanak Teori dan Amali, Mahzan Arshad, Penerbit UPSI, 2012

Buku rujukan


Terima Kasih

Kaedah Mengatasi Masalah Tidak Lancar Membaca Murid-Murid Pemulihan Khas

Antara kaedah pengajaran yang boleh digunakan oleh GPK untuk mengatasi masalah murid-murid pemulihan khas yang tidak dapat membaca dengan lancar :

  1. Guru menunjukkan kad bergambar dan semua murid dikehendaki menyebut nama benda yang dilihat.
  2. Guru menunjukkan dan membaca kad-kad perkataan dan kemudian murid-murid akan mengikut guru.
  3. Murid-murid dikehendaki memadankan kad-kad perkataan dengan gambar.
  4. Selepas itu, semua murid akan membaca kad-kad perkataan beberapa kali dengan bimbingan guru.
  5. Kemudian, murid-murid akan membaca tanpa dibimbing.
  6. Setelah mahir dalam bacaan, setiap murid akan mula menulis ayat pada buku.

   Sumber rujukan: Buku Pengantar Pendidikan Khas
   ***
   Terima Kasih

   Kaedah Pengajaran Kemahiran Membaca Bahasa Melayu : Kaedah Kawalan Vokal Berstruktur


   Kaedah Kawalan Vokal Berstruktur (KVB) adalah satu kaedah pengajaran kemahiran membaca Bahasa Melayu yang berasaskan kawalan vokal ( ba, ca, da, ga, ha, ja, ka, la, ma, ..... za). 

   Kaedah-kaedah lain seperti Kaedah Abjad, Kaedah Fonik, Kaedah Gabungan Bunyi Kata, Kaedah Eklektik adalah berasaskan kawalan konsonan ( ba, bi, bu, be, bo).

   Kaedah KVB mendedahkan kesedaran makna dan fonik secara serentak dan berstruktur dan sistematik. Ia disesuaikan dengan perkembangan kognitif kanak-kanak. Kaedah fonik didapati lebih banyak membantu kanak-kanak dalam kemahiran bacaan awal berbanding kaedah bukan fonik. Kaedah pengajaran fonik yang bersistematik sangat baik untuk kanak-kanak prasekolah dan tadika.


   Contoh pengajaran menggunakan kaedah KVB
   1. Guru memperkenalkan nama dan bunyi huruf [m], [a], [t], [s] dan [y] melalui perkataan (m,a,t,a,) dan (s,a,y,a).
   2. Murid membatangkan suku kata bermula dengan vokal /a/ (tanpa mengeja). Contoh: ma, ta, sa, ya 
   3. Murid membina perkataan. Contoh: mata, mama, saya 
   4. Murid membaca ayat mudah. Contoh: mata saya, mata mama, mata mama saya
   Sumber rujukan: Buku Kemahiran Bacaan Awal Bahasa Melayu Prasekolah 
   Terima Kasih

   Kaedah Pengajaran Kemahiran Membaca Bahasa Melayu: Kaedah Gabungan


   Gabungan Kaedah Fonik dengan Kaedah Pandang dan Sebut 

   Kaedah  yang dicadangkan ini menggabungkan ‘kaedah fonik’ dan ‘kaedah  pandang dan sebut’ dalam satu pelajaran  membaca pada peringkat awal. Kaedah pandang dan sebut juga dikenali sebagai Kaedah Seluruh Perkataan.

   Kaedah gabungan yang dicadangkan ini berasaskan kepada perkara-perkara berikut:

   a)    Sistem ejaan bahasa Melayu adalah mengikut abjad dan fonemik – ertinya ada hubungan yang rapat di antara simbol/huruf dan bunyinya.
   b)    Suku kata perkataan Bahasa Melayu adalah jelas (jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa lain – dengan bahasa Inggeris misalnya).
   c)    Ciri-ciri yang baik daripada ‘kaedah fonik’ dan ‘kaedah pandang dan  sebut’ boleh digabungkan.
   d)    Murid-murid Melayu yang baru melangkah masuk ke darjah 1 rata-rata telah pun mempunyai perbendaharaan Bahasa Melayu yang mencukupi untuk terus belajar membaca.

   Melalui kaedah ini guru tidak perlu menunggu murid mengetahui semua nama huruf, bunyi huruf dan suku kata sebelum mereka membaca perkataan-perkataan atau ayat. Malahan guru tidak begitu perlu memperkenalkan dan mengajar abjad dan bunyi huruf dari a hingga z secara tertib biasa.

   Kaedah gabungan ini mencadangkan murid diperkenalkan kepada bunyi beberapa huruf vokal dan konsonan, dan kemudian terus membunyikan suku kata dan perkataan-perkataan yang bermakna, dalam satu hingga dua pelajaran. Dengan cara begini dalam dua atau tiga pelajaran sahaja, murid akan terus dapat membaca beberapa perkataan dan ayat, dan ini membuatkan murid merasa bangga kerana mereka boleh membaca serta faham apa yang dibaca.


   Untuk menjelaskan kaedah ini secara terperinci, lihat beberapa contoh berikut:

   1.    Mulakan dengan memperkenalkan bunyi dua atau tiga huruf vokal: a, o, u dengan menggunakan kad imbasan (flash card). Buat latihan membunyikan huruf ini beberapa kali, selang-seli.

   2.  Kemudian perkenalkan pula bunyi dua atau tiga huruf konsonan, misalnya: d, k, m dengan menggunakan kad imbasan, dan buat latih tubi beberapa kali supaya semua murid dapat melafazkan bunyi tiap-tiap lambang itu dengan jelas.

   3.    Gabungkan bunyi tiap-tiap huruf konsonan dengan huruf vokal supaya menjadi suku kata:

   da di du ka ki k u sa si su

   4.    Seterusnya bina beberapa perkataan yang bermakna, misalnya:

   ba..... ba.... baba
   bu..... bu.....bubu
   da..... da..... dada
   ku..... ku..... kuku

   5.    Ulangi langkah ini beberapa kali, kemudian gabungkan dua perkataan menjadi ayat dan latih murid membacanya:

   baba bubu
   dada kuku


   6.    Perkenalkan gabungan lain:

   a ..... ku..... aku
   a..... da..... ada
   i..... ni..... ini
   i..... tu...... itu
   bu..... ku..... buku
   ba..... ba..... baba
   bu..... ka..... buka
   ba..... ju..... baju

   7.    Suruh murid-murid membaca ayat-ayat berikut daripada beberapa perkataan di atas:

   aku ada buku
   aku buka baju
   ini buku aku
   itu baju aku

   8.    Kemudian gantikan ‘aku’ dengan ‘baba’ dan ulang membacanya.

   9.    Seterusnya baca ayat-ayat ini pula:

   buku dia
   buku baba
   buku aku/ku

   10.  Gantikan ‘buku’ dengan ‘baju’, ‘baju’, dan ‘kuku’ dan ulang  bertubi-tubi dengan kad imbasan.

   11.  Perkenalkan gabungan bunyi lain pula seterusnya.

   i ... bu ..... ibu
   bu ... di ..... budi
   u ... da ..... uda

   budi    ibu
   budi ibuku
   budi uda

   di ... a ..... dia
   ka ... ki ..... kaki

   kaki dia
   kaki ibu
   kaki kuda

   12.  Suruh murid membaca ayat-ayat yang menggunakan berbagai-bagai perkataan yang dicipta:

   ibu buku
   baba uda bubu
   udaku ada kuda
   dia kaki kuda
   buku uda

   Kaedah gabungan ini boleh diajar di dalam tiga hingga empat hari, selama sejam sehari. Dalam seminggu sahaja murid-murid boleh mengenal huruf-huruf a, e, i, o : b, d, k dan membaca suku kata, perkataan-perkataan dan ayat yang dibentuk daripadanya.

   Cadangan yang dikemukan ini berguna kepada guru pemulihan khas sebagai panduan dalam mempelbagaikan kaedah pengajaran.

   *** Artikal ini saya perolehi dan ubahsuai daripada laman blog Pelangi Petang.

   Terima Kasih

   Pendekatan Mengajar Kemahiran Membaca Bahasa Melayu
   Terima Kasih

   Membaca Perkataan KV + KV   Video Guru Pemulihan mengajar murid-murid pemulihan membaca perkataan KV + KV. Sabarnya guru ini mengajar anak muridnya. Anak murid pula nampak macam bersemangat sungguh hendak membaca.


   Terima Kasih