Showing posts with label Pemulihan Khas. Show all posts
Showing posts with label Pemulihan Khas. Show all posts

Kaedah Multisensori Untuk Rawatan Murid Disleksia


Disleksia terdapat dalam pelbagai variasi dan berbagai jenis. Sesetengah kanak-kanak disleksia sukar mengingat sesuatu perkara, sebaliknya ada pula yang ingatannya sangat baik. Ada yang mempunyai kemampuan Matematik yang baik, sebaliknya pula ada yang lemah. 

Mereka ini memerlukan bantuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Pakar psikologi mencadangkan beberapa kaedah yang boleh diaplikasikan oleh guru atau ibu bapa untuk membantu kanak-kanak disleksia. 

Antaranya ialah menggunakan Kaedah multisensoriKaedah multisensori juga dikenali sebagai kaedah pelbagai deria

Kaedah pelbagai deria juga dikenali sebagai kaedah VAKT yang merupakan akronim bagi:

V - visual (penglihatan)
A – audio (pendengaran)
K - kinesthetic (pergerakan )
T - tactile (sentuhan)

Sesuatu pengajaran yang baik haruslah melibatkan kepelbagaian deria yang ada dalam diri murid. Deria sentuhan dan pergerakan amat penting dalam sesuatu pengajaran yang bermakna selaras dengan deria penglihatan dan pendengaran.


Deria sentuh/rasa

Kaedah Multisensori (VAKT)

Kaedah multisensori untuk kanak-kanak disleksia diperkenalkan oleh Dr Samuel Torrey Orton pada pertengahan tahun 1920-an. Beliau kemudian bekerjasama dengan Anna Gillingham dan menghasilkan Kaedah Orton-Gillingham. Kaedah ini kemudian dikenali sebagai kaedah multisensori untuk rawatan disleksia.

Menurut McIntrye dan Pickering, terdapat 6 aspek dalam pembelajaran menggunakan kaedah multisensori iaitu:
 1. kesedaran fonologi 
 2. gabungan bunyi dan simbol 
 3. pembinaan suku kata 
 4. morfologi 
 5. sintaksis 
 6. semantik

Kaedah multisensori semasa mengajar kanak-kanak disleksia bukan sahaja menggunakan pelbagai deria malahan menjadikan pembelajaran bertambah seronok dan bermain selain mengurangkan tekanan. 


Kaedah Multisensori, Philomena Ott (1997) 
 • Murid melihat perkataan menggunakan mata.
 • Murid menyebut perkataan tersebut dengan kuat menggunakan mulut.
 • Murid menulis perkataan tersebut menggunakan tangan dan pada masa yang sama menyebut huruf dalam perkataan tersebut.
 • Kemudian murid membaca perkataan yang ditulis.
 • Aktiviti ini perlu diulang sehingga menjadi tabiat.

Kaedah Multisensori Fernald, Coterall (1970)
 • Perkataan ditulis di atas kertas A4 oleh guru menggunakan tulisan berangkai. 
 • Guru menyebut perkataan tersebut dengan jelas dan perlahan. Murid mengulang sebutan guru. 
 • Murid meneliti perkataan yang ditulis oleh guru. 
 • Murid menyalin semula perkataan tersebut di atas kertas menggunakan tangan sambil menyebut perkataan tersebut dengan kuat. 
 • Murid melipat kertas tersebut. 
 • Murid menulis perkataan tersebut semula daripada memori. 
 • Murid membuka semula lipatan kertas semula dan menyemak semula perkataan yang ditulis. 
 • Murid menggunakan perkataan tersebut dalam ayat.

Kajian National Institutes of Child Health and Human Development di Amerika mengatakan kaedah pembelajaran multisensori ialah kaedah yang paling efektif untuk mengajar kanak-kanak yang bermasalah dalam bacaan. Kajian tersebut menunjukkan kaedah multisensori lebih berkesan daripada kaedah fonetik.

Kaedah ini menjadi lebih efektif jika input sensori seperti penggunaan cahaya yang terang atau huruf menggunakan kertas pasir digunakan. 

Margaret Combley (2001) menyatakan pembelajaran untuk membaca dan mengeja bergantung kepada keupayaan kanak-kanak untuk mendengar, melihat, menyebut dan menulis. Kegagalan kanak-kanak dalam keupayaan ini menyebabkan kanak-kanak tidak dapat menguasai kemahiran ini.  


Rujukan

 1. Kamarudin Hj. Husin, (1998). Pedagogi Bahasa. Kuala Lumpur: Longman Malaysia Sdn. Bhd.
 2. Guy .L.B., Barbara B.W., Miles A.T, & John B.W. (1994). Reading Difficulties: Their Diagnosis and Correction. Boston: Allyn and Bacon.
 3. Margaret A. R , Lynne K.L., & Janet W.L. (1989). Reading Problems: Assessment and Teaching Strategies. New Jersey: Prentice Hall.
 4. http://anuarsped.blogspot.com/
Terima kasih atas kunjungan anda ke Blog Cikgu Hijau. Tekan "LIKE" kalau suka...

Disleksia Bukan Penyakit

Ramai murid-murid pemulihan di sekolah saya menulis huruf secara terbalik. Mereka KERAP menulis huruf 'b' sebagai 'd' dan vice versa. Ia merupakan salah satu simptom atau tanda bagi murid yang mengalami masalah pembelajaran spesifik Disleksia.


Petikan artikel dari Harian Metro:

Seorang lelaki berusia sekitar 45 tahun berasa ada perbezaan ketara mengenai dirinya ketika masih kecil hinggalah sudah menginjak dewasa. Dia akui sukar untuk membandingkan antara bentuk sebenar ‘b’ dan ‘d’ yang dilihat menjadi satu masalah bagi dirinya terutama ketika ingin menulis perkataan yang mengandungi huruf berkenaan. Namun, dia segera memperbaikinya jika dapat mengesan perkataan yang dieja salah dan bukannya memberi maksud seperti diinginkan jika ditulis di dalam ayat lengkap. Bukan itu saja, malah lelaki ini juga mengalami masalah untuk memahami ayat penuh dan panjang yang berbentuk arahan terutama berkaitan tunjuk arah.

Menurut Pakar Terapi Pertuturan Kanan, Jabatan Fizikal dan Pemulihan Perubatan Pusat Perubatan Prince Court, Linda Blankanette, disleksia bukannya penyakit, tetapi ia salah satu gangguan pembelajaran yang biasanya dialami kanak-kanak. 

Lazimnya ia membabitkan masalah seperti membaca, menulis, mengeja dan mengira. Secara umum, 10 peratus populasi di seluruh dunia ada masalah disleksia dan mungkin angka itu lebih tinggi kerana ada sesetengah kes yang tidak dikesan. 

“Disleksia merujuk kepada individu yang menghadapi masalah membaca dan menulis walaupun mempunyai daya pemikiran yang normal. 

“Ia tidak dikaitkan dengan masalah komunikasi atau kecacatan lain dan ibu bapa sukar melihat kekurangan anak mereka yang berusia di bawah tujuh tahun. Malah, ada sesetengahnya kadangkala tidak sedar mereka ada disleksia sehinggalah meningkat dewasa,” ujarnya. 

Namun, jangan terkejut sebenarnya penghidap disleksia ini mempunyai tahap kecerdasan intelektual (IQ) normal atau lebih tinggi daripada kanak-kanak biasa.

 
Sumber:

 1. http://www.hmetro.com.my/articles/Disleksiabukanpenyakit_hanyagangguanpembelajaran/Article/
 2. Pendidikan Disleksia, Zainal Abidin & Suhaila Abdullah, 2010

Terima kasih atas kunjungan anda ke Blog Cikgu Hijau. Tekan "LIKE" kalau suka...

Digraf dan Konsonan Bergabung

Digraf ialah dua huruf berturut-turut yang mewakili satu bunyi seperti ng, ny, sy. Kadang kala digraf dikenali juga sebagai dwihuruf, dwilambang atau huruf rangkap.

Contoh digraf:
ng - nganga, bunga, singa
ny - nyamuk, nyanyi, nyala
kh - khabar, khas, khamis
sy - syampu, syabas, syarikat

Konsonan bergabung atau konsonan rangkap pula ialah huruf konsonan yang hadir secara berurutan dalam satu perkataan dan kedua-dua konsonan itu terpisah dalam suku kata yang berlainan.

Contoh konsonan bergabung:
kompleks
terminal 
konkrit


Terima kasih atas kunjungan anda ke Blog Cikgu Hijau. Tekan "LIKE" kalau suka...

Perkataan Diftong dan Vokal Berganding

Diftong:

Apabila wujud dua huruf vokal (a,e,i,o,u) yang duduk bersebelahan dalam perkataan dan disebut dalam satu suku kata atau satu sebutan bunyi.

Diftong dieja dengan gabungan dua huruf vokal yang dilafazkan sebagai bunyi luncuran. Dalam bahasa Melayu, terdapat tiga jenis huruf diftong yang dieja dengan gabungan huruf vokal iaitu ai, au, oi.

Secara lebih terperinci, Diftong ialah:
 1. Gabungan dua bunyi vokal yang dilafazkan secara berterusan dalam satu hembusan nafas. 
 2. Terhasil apabila bunyi satu vokal menggeluncur dengan cepatnya ke suatu vokal lain. 
 3. Ia dianggap sebagai satu suku kata, dan dilambangkan oleh dua vokal tetapi bertindak sebagai satu fonem. Ertinya, lidah pada mulanya diletakkan pada keadaan sebagaimana membunyikan sesuatu vokal, kemudian digeluncurkan ke arah membunyikan vokal yang lain. 
 4. Terdapat tiga jenis diftong iaitu ai, au, dan oi
 5. Untuk menghasilkan bunyi diftong ai, lidah berkeadaan sebagaimana membunyikan vokal “a”, dan secara cepat geluncurkan lidah ke arah membunyikan vokal “i” pula. Begitu juga cara membunyikan diftong au, dan oi. 

Contoh perkataan yang mengandungi diftong

ai - gulai, balai, tapai, tembikai, sidai, keldai, kedai, gerai, buai, cuai, misai, petai, pantai, lantai, rantai, teratai, sungai
au - aurat, saudara, harimau, wau, pulau, surau, kerbau, pisau, limau, hijau, bangau
oi - boikot, sekoi, koboi, kaloi


Vokal berganding (Vokal Rangkap):

Apabila wujud dua huruf vokal (a,e,i,o,u) yang duduk bersebelahan dalam perkataan, tetapi terpisah sebutan bunyinya dalam suku kata.

Secara ringkasnya:

Diftong
Dibaca sebagai satu suku kata dan melafazkan dengan cepat. 

Kedai = ke+dai
pulau = pu+lau
amboi = am+boi

Vokal berganding
Perlu dibaca secara berasingan sebagai dua suku kata.

baik = ba+ik
kaum = ka+um
liar = li+ar 
luas = lu+as


Terima kasih:
http://rasfarina72.blogspot.com/2014/02/diftong-vokal-berganding-digraf-dan.html
http://cikgupenmerah.blogspot.com/2012/05/apa-itu-vokal-berganding-dan-diftong.html
http://mohdisa-abdrazak.blogspot.com/2012/12/diftong-dan-vokal-berganding.html

Terima kasih atas kunjungan anda ke Blog Cikgu Hijau. Tekan "LIKE" kalau suka...

Ciri-Ciri dan Petanda Autisme (The Signs of Autism)Terima kasih kepada http://www.excelqhalif.com/2012/09/23/kenali-petanda-anak-autisme/.


Terima kasih atas kunjungan anda ke Blog Cikgu Hijau. Tekan "LIKE" kalau suka...

Alat Genggaman Pensel (pencil grip device)

Entri ini adalah susulan daripada entri dua hari lepas tentang Cara dan latihan memegang pensel untuk kanak-kanak atau murid pada peringkat permulaan tulisan mekanis

Alkisahnya, entri tersebut ditulis kerana saya mempunyai seorang murid tahun 1 yang tidak boleh menulis, dalam erti kata sebenar, bila murid ini diminta meniru atau menyalin huruf, murid hanya terkebil-kebil memandang ke arah saya tanpa berbuat apa-apa. Walaupun saya sudah menunjukkan cara menulis huruf dengan memegang tangannya tetapi masih juga tidak berjaya. 

Murid ini boleh menyambung titik-titik pada huruf tetapi tidak kemas dan banyak yang terkeluar daripada garisan. Begitu juga dengan mewarna. Saya terpikir apakah masalah sebenar murid ini lalu saya mencari maklumat di internet berkenaan dengan kemahiran menulis, lalu terhasillah entri tersebut.

Saya tidak menjual apa-apa peralatan atau barang kerana saya hanya sekadar ingin berkongsi maklumat dengan pembaca, namun ada pembaca yang bertanya tentang ALAT GENGGAMAN PENSEL (Pencil grip device).


Alat genggaman pensel


Alat Genggaman Pensil QALAMIY

Terdapat satu produk alat genggaman pensil iaitu QalamiyTM. Produk ini dicipta khusus untuk individu yang mempunyai ketidakupayaan dalam menulis, individu yang menderita strok ringan dan juga kanak-kanak yang mengalami cerebral palsy.


The QalamiyTM is a fun, affordable and effective way to teach young children how to hold their pencil correctly. Medium Grip is perfect for Kindergarten through 6th Grade. All children, including those with Autism, ADHD, developmental disabilities, learning disabilities and general fine motor delay can all benefit from using the QalamiyTM. When using the QalamiyTM., students can focus on good handwriting rather than the mechanics of holding the pencil. The result is an efficient pencil grasp and improved handwriting! The QalamiyTM is used in school settings and pediatric clinic settings across the United States.


Kepada yang berminat untuk membeli alat genggaman pensil ini, anda boleh hubungi individu yang mempromosikan alat ini di akaun Facebook atau blog seperti berikut:


QALAMIY - Alat genggaman pensil


Promosi QALAMIY di Facebook


Maklumat lanjut tentang produk QALAMIY, anda boleh baca di pautan berikut:
 1. http://qalamiytm.blogspot.com/
 2. Qalamiy Alat genggaman pensil
 3. Qalamiy Alat genggaman pensil (Video)Harap bermanfaat.Terima kasih atas kunjungan anda ke Blog Cikgu Hijau. Tekan "LIKE" kalau suka...

Prosedur pengesahan Murid Berkeperluan Khas oleh Pegawai Perubatan

Ramai juga guru Pemulihan Khas yang masih belum jelas tentang tatacara atau prosedur untuk membuat pengesahan sama ada seseorang murid itu perlu ke kelas Pendidikan Khas atau tidak. 

Di sini saya kongsikan sedikit maklumat yang saya perolehi dari Encik Google tentang prosedur pengesahan murid berkeperluan khas oleh Pegawai Perubatan/doktor. Harap prosedur ini adalah prosedur yang betul dan sepatutnya.

Isi borang IPMBDM dan ISD. jika murid tak melepasi kriteria- jumpa ibu bapa untuk beri penjelasan. sekiranya ibu bapa setuju, baru boleh rujuk doktor. tetapi belum habis di situ, sekiranya okey.. arus perdana, sekiranya tidak, minta kebenaran ibu bapa untuk menempatkan pelajar terbabit ke pendidikan khas. TETAPI, sekiranya ibu bapa enggan.. cikgu TIDAK boleh paksa ibu bapa hantar murid ke pendidikan khas. PENTING tu - info dari group facebook Guru Pemulihan Khas Malaysia

* IPMBDM - Instrumen pengesanan murid bermasalah dalam pembelajaran
* ISD - Instrumen senarai semak disleksia

Proses membuat pengesahan murid OKU oleh doktor

Borang BPKh01 - Kebenaran Ibubapa

Borang BPKh02 - Permohonan menjalani pemeriksaan doktorHarap maklumat ini membantu.


Terima kasih atas kunjungan anda ke Blog Cikgu Hijau. Tekan "LIKE" kalau suka...

Buku panduan pengajaran & pembelajaran MATEMATIK Program Pemulihan Khas untuk kegunaan GPM

Buku panduan PdP Matematik ini sesuai digunakan oleh guru pemulihan khas sebagai garis panduan semasa menjalankan pengajaran dan pembelajaran di kelas pemulihan khas. Ia juga boleh digunakan sebagai RPT di samping membantu GPM dalam penyediaan RPH.

Buku panduan ini diterbitkan oleh Bahagian Pendidikan Khas, KPM pada tahun 2012.

Di sini saya ingin kongsikan soft copy buku panduan ini dalam dua format. Format pertama adalah .pdf manakala format kedua adalah .doc.

Untuk muat turun fail, sila klik pada pautan berikut:
 1. Format PDF (.pdf)
 2. Format MS Word (.doc)

Kulit muka depan

Tajuk Kemahiran/Isi kandungan


1.

Pranombor2.

Konsep Nombor3.

Nombor 1 Hingga 94.

Nombor 0 Dan 105.

Operasi Tambah Dalam Lingkungan 106.

Operasi Tolak Dalam Lingkungan 107.

Nombor 11 – 508.

Operasi Tambah Dalam Lingkungan 189.

Operasi Tolak Dalam Lingkungan 1810.

Operasi Tambah Dalam Lingkungan 50 Tanpa Mengumpul Semula11.

Operasi Tambah Dalam Lingkungan 50 Dengan Mengumpul Semula12.

Operasi Tolak Dalam Lingkungan 50 Tanpa Mengumpul Semula13.

Operasi Tolak Dalam Lingkungan 50 Dengan Mengumpul Semula14.
Nombor 51 Hingga 99


15.

Operasi Tambah Dalam Lingkungan 100 Tanpa Mengumpul Semula16.

Operasi Tambah Dalam Lingkungan 100 Dengan Mengumpul Semula17.

Operasi Tolak Dalam Lingkungan 100 Tanpa Mengumpul Semula18.

Operasi Tolak Dalam Lingkungan 100 Dengan Mengumpul Semula19.

Operasi Darab20.

Operasi Bahagi Hingga 45 ÷ 521.

Wang Hingga RM1022.

Masa Dan Waktu

Terima kasih atas kunjungan anda ke Blog Cikgu Hijau. Tekan "LIKE" kalau suka...

Ciri - ciri murid disleksia

Murid-murid disleksia merupakan murid yang mengalami kesukaran untuk membaca kerana tidak dapat menterjemahkan lambang-lambang bertulis dengan betul sama ada dalam bentuk huruf itu sendiri, dalam bentuk suku kata atau pun dalam bentuk perkataan.


Antara ciri-ciri murid disleksia

Masalah dalam ejaan
- masalah dalam sebutan (fonologi) dimana murid tidak dapat menyebut perkataan yang tertulis
- sukar untuk membunyikan huruf vokal dan selalu meninggalkannya, contohnya could dieja cold


Masalah dalam ingatan
- bermasalah dalam ingatan jangka pendek
- sukar untuk mengumpulkan maklumat dalam otak, seolah-olah terlalu banyak perkataan berpusing-pusiang dalam otak mereka
- selalu gagal dalam menyusun maklumat
- bermasalah dalam mengingati susunan hari, bulan, tahun, dan sewaktu dengannya


Masalah dalam membaca
- membaca terlalu cepat dengan sebutan yang tidak tepat
- membaca lambat dan terputus-putus disebabkan kesan kekaburan, kesan keterbalikkan, kesan lingkaran cahaya, kesan bergoyang, kesan seperti runtuhan, kesan putaran atau variasi perkataan
- sering salah apabila menyebut perkataan yang mempunyai huruf pertama dan terakhir yang sama, contohnya, form disebut from
- tiada intonasi semasa membaca dan tidak mempedulikan tanda bacaan


Kesan putaran
40 variasi perkataan CAT
Masalah dalam menyalin nota
- lambat menyalin nota dan banyak melakukan kesilapan
- keliru dengan abjad
- menulis terbalik contohnya "b" dan "d", "a" dan "c", "m" dan "w", "p" dan "q"
- menulis nombor terbalik, contohnya "12" ditulis "21"

Contoh tulisan tangan murid disleksia

menulis abjad dan nombor secara terbalik
menulis keseluruhan ayat secara terbalik
menulis perkataan secara terbalikMasalah visual motor
- memegang pensel dengan cara yang luar biasa, meletakkan ibu jari di atas jari telunjuk semasa menulis
- sering memegang pensel dengan kuat sehingga mengalami kesakitan pada jari
- meletakkan kepala di atas meja untuk melihat hujung mata pensel semasa menulis
- sukar menulis di atas garis lurus


Terima kasih atas kunjungan anda ke Blog Cikgu Hijau. Tekan "LIKE" kalau suka...

Aktiviti dan Program Sekolah (12) aSc Timetables (1) Autisma (1) Bacaan Bergred (4) Bahan Bantu Mengajar (10) bajet (1) Bajet 2013 (2) BBB (24) BBM (24) BCH (2) Berita (14) blog (1) bonus (3) Buku (10) Buku Prabacaan (4) Cabaran Guru Pemulihan Khas (3) Cuti Sekolah (12) Cuti Umum (4) Dato' Lee Chong Wei (1) Didik Hibur (1) Disleksia (6) Download (28) Ejaan (1) Ekonomi Token (2) Elaun (1) Gaji (1) Garis Panduan (12) Guru Mentor (2) Guru Pemulihan Khas (9) Hari Guru (5) ICT (9) Isu Semasa (1) Isu-Isu Pendidikan (22) Jadual Waktu (2) Jadual Waktu Kelas Pemulihan Khas (2) Kad Imbasan (9) Kad Imbasan Perkataan (9) Kad Perkataan (8) Kad Suku Kata (1) Kaedah Bunyi Huruf/Fonik (1) Kaedah Kawalan Vokal Bersruktur (1) Kaedah Pengajaran (6) Kaedah Pengajaran Kemahiran Membaca (4) Kajian Tindakan (2) Kalendar (4) Kalendar Persekolahan (3) Kemahiran Membaca (10) Kemahiran Mengeja (3) Kemahiran Menulis (2) Kerjaya Guru (16) Kidzania Kuala Lumpur (1) KISSM (1) KSSR (4) Kursus (7) Lagu (7) Lagu Abjad (2) LBI (1) Lee Chong Wei (2) Lembaran Kerja (5) LINUS (20) Masalah Pembelajaran (7) Masalah Pembelajaran Spesifik (2) Modul (3) Motivasi (9) Murid Pemulihan Khas (3) Pandu Puteri Tunas (6) Panduan (22) PBS (5) Pekeliling (8) Pembinaan Jadual Waktu (1) Pemulihan Khas (54) Pendekatan Mengajar (2) Pendidikan Khas (19) Pengajaran dan Pembelajaran (3) Pengurusan Kelas Pemulihan Khas (3) Pengurusan Tingkahlaku (8) Penjawat Awam (11) Penyelidikan (2) Permohonan (2) PPGB (2) PPPM (2) Prasekolah (4) Program Pembangunan Guru Baharu (2) PROTIM (11) SBP (1) SBPA (17) SKBBSD (1) Slow Learner (4) SPPBS (7) Sukan Olimpik London (2)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...