Showing posts with label Buku. Show all posts
Showing posts with label Buku. Show all posts

Pelancaran Buku Teks DigitalKementerian Pendidikan Malaysia telah melancarkan buku teks digital bagi menggantikan buku teks bercetak secara berperingkat seperti dirancang dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025.

Pelancaran Buku Teks Digital KPM telah dirasmikan oleh YB Dato' Seri Idris Bin Jusoh, Menteri Pendidikan II pada 7 Februari 2014 di Petaling Jaya. Ketika pelancaran, terdapat 313 judul buku teks yang boleh diakses oleh murid-murid, guru-guru dan ibubapa di laman 1BestariNet.net. Walaubagaimanapun, penggunaan buku teks bercetak masih dikekalkan buat masa ini.

"Kementerian telah pun memuat naik 313 judul buku teks yang boleh diakses secara percuma melalui portal 1BestariNet menggunakan pengenalan diri (ID) yang telah dibekalkan kepada semua guru dan murid," - Menteri Pendidikan II

Buku teks digital dilancarkan oleh YB Dato' Idris Jusoh di Crystal Crown,
Petaling Jaya, Selangor


Menurut Menteri Pendidikan II, penggunaan buku teks digital yang mengandungi teks dan grafik itu akan dilaksanakan secara bertahap-tahap di semua sekolah bermula tahun ini. Pengenalan buku teks digital itu juga merupakan salah satu proses pembangunan dalam meningkatkan sistem pendidikan negara untuk mencapai tahap yang baik di peringkat dunia.

Bahagian Buku Teks KPM merupakan bahagian yang dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan transformasi buku teks yang merangkumi tiga gelombang. Butiran ringkas mengenai transformasi buku teks adalah seperti berikut:

Transformasi Buku Teks 

Baca lagi:
 1. Buku teks digital dilancar - Utusan Online
 2. Buku teks digital dilancar - Kosmo!

Terima Kasih

Buku | Apa Itu Disleksia?

Buku Apa Itu Disleksia? sangat sesuai dibaca oleh guru sekolah rendah terutamanya guru pemulihan khas, guru LINUS, guru pendidikan khas, guru prasekolah, ibu bapa dan juga masyarakat yang ingin tahu dengan lebih terperinci tentang masalah pembelajaran spesifik DISLEKSIA.

Apa Itu Disleksia?

Buku ini menyentuh tentang definisi Disleksia, masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak Disleksia, latar belakang sejarah, punca Disleksia, otak dan Disleksia, simptom Disleksia, jenis-jenis Disleksia, cara-cara mengenal pasti, pendekatan P&P untuk pelajar Disleksia, kisah-kisah orang-orang ternama yang mengalami Disleksia.


Buku ini ditulis oleh Dr. Samsilah Roslan, Pensyarah Kanan Jabatan Asas Pendidikan UPM. Seorang lagi penulis iaitu Puan Sheila Christine Devaraj merupakan seorang guru sekolah menengah yang juga Setiausaha Agung Persatuan Disleksia peringkat kebangsaan. 


Buku ini boleh dibeli di MPH dengan harga RM17.00. Tahun diterbitkan 2006, tebal buku 140 muka surat.

Terima Kasih

Saya Pandai Membaca Kaedah Suku Kata - Buku

Buku Saya Pandai Membaca Kaedah Suku Kata ini dibeli oleh salah seorang ibubapa anak murid saya. Murid tersebut membawanya ke kelas pemulihan.  Murid ini memang rajin. Apabila latihan yang saya berikan sudah siap dan ditanda, dia akan sambung membuat latihan dalam buku ini.

Saya ambil kesempatan untuk membelek-belek buku ini. Persembahan buku ini agak menarik dengan ilustrasi gambar yang menarik, cantik dan kemas tersusun.

Siri buku ini mengandungi 4 judul. Sayangnya saya tidak berpeluang untuk meninjau ke semua judul buku. Adakah benar kaedah yang digunakan adalah keadah suku kata? 

Menurut penulis buku ini yang tidak disertakan namanya, program bacaan awal menggunakan buku ini akan membolehkan murid membaca dengan mudah dan tidak perlu mengeja sesepatah kata itu. Suku kata-suku kata diperkenalkan secara berperingkat-peringkat dan diulang-ulang secara latih tubi melalui kata-kata, ayat-ayat dan petikan-petikan. 

Namun apa yang saya perhatikan, petikan yang terdapat dalam buku 1 agak sukar untuk dibaca oleh murid kelas saya. Contohnya petikan "Ayah Aman Ke Pasar Mini", walhal Buku 1 lebih kepada pengenalan kepada bunyi huruf vokal dan huruf konsonan. Selepas diperkenalkan bunyi huruf vokal murid kemudian akan membaca ayat dan seterusnya petikan. 

Nampak cepat dan mudah tetapi hakikatnya apabila saya minta murid pemulihan membaca petikan, mereka masih tergagap-gagap. Apapun, saya saya fikir buku ini kurang sesuai untuk kegunaan pemulihan khas. Mungkin ia boleh dijadikan rujukan dan panduan guru dalam mempelbagaikan aktiviti dan kaedah pengajaran dalam kelas.
Terima Kasih

Kenal Baca Tulis (Info Kebatu) - BUKU

Buku Kenal Baca Tulis (Info Kebatu) membantu guru pemulihan mengajar menggunakan kiosk-kiosk di dalam kelas pemulihan khas. Ia ditulis berdasarkan sukatan Bahasa Melayu KIA2M dan KIA3M. Ia sesuai digunakan oleh murid Pemulihan Khas yang tidak mempunyai asas mengeja apatah lagi membaca. Buku di dalam  Siri Pemulihan Khas ini memuatkan bahan dan aktiviti kemahiran awal berbahasa termasuklah kemahiran lisan, membaca dan menulis.

Buku Siri Pemulihan Khas ini terdiri daripada 4 jilid yang ditulis oleh Jamaluddin bin Ahmad, Noraini binti Yaacob & Ahmad Fuad bin Jamaludin @ Din. Ia diterbitkan oleh PTS Profesional, 2007.

Jilid 1: Kandungan
 1. Huruf Kecil a hingga z
 2. Huruf Besar A hingga Z
 3. Huruf Vokal a,e,i,o,u
 4. Suku Kata Terbuka  KV
KV (a) - ba, ca, da ... za
KV (i) - bi, ci, di ... zi
KV (u) - bu, cu, du ... zu
KV (e) - be, ce, de ... ze
KV (o) - bo, co, do ... zo
KV (e) - be, ce, de ... ze
 
Jilid 2: Kandungan
 1. Suku Kata Tertutup KVK
KVK (an) - ban, can, dan ... zan
KVK (in) - bin, cin, din ... zin
KVK (un) - bun, cun, dun ... zun
KVK (on) - bon, con, don ... zon
KVK (en) - ben, cen, den ... zen
KVK (am) -bam, cam, dam ...zam
KVK (im) - bim, cim, dim ... zim
KVK (um) - bum, cum, dum ... zum
Jilid 3: Kandungan
 1. Suku Kata Tertutup KVK
KVK (ak) - bak, cak, dak ... zak
KVK (ik) - bik, cik, dik ... zik
KVK (ok) - bok, cok, dok ... zok
KVK (at) - bat, cat, dat ... zat
KVK (it) - bit, cit, dit ... zit
KVK (ut) - but, cut, dut ... zut
KVK (ar) - bar, car, dar ... zar
KVK (ir) - bir, cir, dir ... zir
KVK (ur) - bur, cur, dur ... zur
KVK (er) - ber, cer, der ... zer       
Jilid 4: Kandungan
 1. Suku Kata KVKK
  KVKK (ang) - bang, cang, dang ... zang
  KVKK (ing) - bing, cing, ding ... zing
  KVKK (ung) - bung, cung, dung ... zung
  KVKK (eng) - beng, ceng, deng ... zeng
  KVKK (ong)- bong, cong, dong ... zong
 2. Diftong 
 3. Vokal Berganding 
 4. Konsonan Berganding

Kepada sesiapa yang berminat, anda bolehlah klik pada link pada gambar di bawah ini untuk melihat isi kandungan buku dan contoh-contoh aktiviti yang boleh dijalankan semasa P&P.

Info Kebatu Jilid 1
Info Kebatu Jilid 2
Info Kebatu Jilid 3
Info Kebatu Jilid 4

Terima Kasih

Sudut Pandang Muhyiddin Yassin - BUKU

Saya baru sahaja selesai membaca sebuah buku bertajuk Sudut Pandang Muhyiddin Yassin yang diterbitkan oleh Institut Terjemahan Negara Malaysia. Agak menarik juga kerana ia dihasilkan menerusi wawancara dan dipersembahkan dalam bentuk soal jawab untuk memudahkan pembaca memahami isu berkaitan sistem pendidikan yang dibangkitkan dalam masyarakat dan cara kerajaan menanganinya.

Menerusi buku ini YAB Tan Sri Muhyiddin Yassin berkongsi jawapan serta pandangan ilmiah berkaitan dasar dan usaha kerajaan untuk membawa rakyat dan negara ke arah pembentukan negara maju menjelang tahun 2020, dengan asasnya dimulakan melalui Transformasi Pendidikan Negara.


Sinopsis Buku

Buku ini memaparkan 14 perkara dasar membabitkan transformasi dunia pendidikan di bawah teraju YAB Tan Sri Dato’ Haji Muhyiddin Yassin sejak dipertanggungjawabkan menerajui Kementerian Pelajaran Malaysia bermula April 2009. Panas dengan isu, hangat dengan kontroversi, padat dengan pandangan dan sarat dengan harapan, buku ini menjawab segala persoalan yang dibangkitkan, pertikaian yang dilempar, kekeliruan yang mengaburi matlamat dan permasalahan yang hakikatnya sudah lama selesai. Pendek kata, buku ini adalah air kepada api, memadam segala ketidakpastian, sekali gus membina akar baru untuk sama-sama menjadi tunjang menyumbang kepada Negara.


Isi Kandungan
 1. Pendidikan Prasekolah
 2. Program Literasi dan Numerasi
 3. Tawaran Baru (Bai'ah)
 4. Sekolah Berprestasi Tinggi
 5. Sekolah Amanah
 6. Dasar 1Murid 1Sukan
 7. Sejarah Subjek Wajib Lulus SPM
 8. Penetapan Had 10 Mata Pelajaran dalam SPM
 9. Transformasi Pendidikan Vokasional
 10. Isu Novel Interlok
 11. Pemansuhan PPSMI dan Dasar MBMMBI
 12. Memartabat Bahasa Melayu
 13. Memantapkan Profesion Perguruan
 14. Penilaian Menyeluruh Sistem Pendidikan Negara 


PROGRAM LITERASI DAN NUMERASI (LINUS)

Di sini saya paparkan sebahagian dari wawancara YAB Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai Program LINUS.


Boleh dijelaskan serba sedikit mengenai Program LINUS Tan Sri?

Ia adalah satu program PEMULIHAN yang dilaksanakan bermula tahun 2010 untuk murid-murid normal yang menghadapi masalah membaca, menulis dan mengira (3M).

Matlamat LINUS adalah untuk memastikan murid menguasai kemahiran literasi dan numerasi selepas tempoh 3 tahun pendidikan peringkat rendah, sekaligus membolehkan pembelajaran tahun 4 diteruskan tanpa banyak kekangan.

Apakah ada sasaran khusus ditetapkan sebagai perlu dicapai pada setiap tahun?

Bagi kemahiran Literasi:

Tahun 1 - boleh membaca, menulis dan memahami sekurang-kurangnya 500 perkataan dan ayat mudah.

Tahun 2 - boleh membaca, menulis dan memahami sekurang-kurangnya 800 perkataan serta ayat mudah  menggunakan kata sendi "dan".

Tahun 3 - boleh membaca, menulis dan memahami sekurang-kurangnya 1000 perkataan serta ayat mudah dengan kata sendi "dan" dalam satu perenggan.

Tidakkah sebelum ini telah ada beberapa program lain yang hampir sama seperti LINUS? Apakah rasionalnya Tan Sri? 

Memang telah banyak usaha dibuat bagi memperbaiki kemahiran murid dalam aspek 3M tapi sehingga kini, ia masih juga belum dapat diatasi sepenuhnya. Justeru itulah maka kerajaan berpendapat satu pendekatan yang bersepadu perlu dilaksanakan supaya masalah literasi dan numerasi dapat dikesan sejak awal dan seterusnya dipulihkan seawal tahap 1.

Mahu tidak mahu, suka tidak suka, perkara ini memerlukan perhatian dan komitmen yang amat serius. Kita tidak boleh berkompromi dalam hal ini kerana murid yang tidak menguasai kemahiran asas 3M memang kita tahu akan berhadapan dengan risiko keciciran, sekaligus juga sukar memenuhi keperluan untuk melanjutkan pelajaran dan akan menjejaskan peluang mereka untuk mendapat pekerjaan yang baik.

Program-program pemulihan sebelum ini tidak gagal tetapi masih belum dapat memenuhi kehendak NKRA yang ditetapkan. Program LINUS ini boleh disifatkan sebagai usaha pemurniaan semula.

Apa impak jangka panjangnya jika Program LINUS ini juga kelak tidak berjaya?

Kesannya tidak akan memberi sebarang impak kepada guru, tetapi sebaliknya akan ditanggung oleh murid, terutama bila masuk ke tahun 4. Ini kerana sesi pembelajaran pada tahun 4 mengetengahkan mata pelajaran yang lebih mencabar. Apabila murid tiada kemahiran asas dan tidak cukup bersedia, mereka akan ketinggalan dan cenderung terdedah kepada pelbagai kesan negatif.

Murid yang tidak menguasai 3M akan mengalami situasi tidak minat belajar, kurang bijak menguruskan diri dan akhirnya mereka akan terpinggir terutama apabila pihak guru sendiri mula putus asa untuk membantu mereka.

Bagaimana sebenarnya murid yang tidak menguasai 3M ini boleh dibantu Tan Sri?

Hal ini boleh diurus jika ada kesungguhan dan komitmen serius daripada guru besar. Ini kerana mereka berperanan besar mengelakkan pengurusan sekolah bersikap lepas tangan terhadap murid-murid yang agak ketinggalan. Dalam hal ini, guru besar berperanan memastikan komitmen guru dipertingkat kerana kita semua perlu lebih prihatin membantu murid-murid tersebut. Saya yakin, jika guru besar proaktif, guru-gurunya pasti akan memberikan sokongan kuat untuk menjayakan matlamat LINUS.

Sejauh mana seriusnya masalah tiada kemahiran 3M ini Tan Sri?

Bayangkan...pada tahun 2008 sahaja, 13% atau 54,000 murid tahun 1 dikenal pasti tidak boleh membaca dan menulis.

Apakah struktur kelas berubah menerusi pelaksanaan LINUS?

Terdapat 3 model utama sebagai panduan untuk memudahkan pengurusan sekolah melaksanakan program ini secara lebih berkesan mengikut kesesuain sekolah, guru dan murid masing-masing.

Model pertama, jika kelas terhad, guru aliran perdana boleh berkongsi kelas dengan guru LINUS. Model kedua, dua kelas yang mempunyai murid pemulihan boleh diubah jadual waktu harian mereka bagi subjek BM dan Matematik supaya kedua-duanya dapat dipecahkan antara kelas perdana dan kelas LINUS. Model ketiga, ia membabitkan kumpulan murid yang kecil apabila kelas dipecahkan kepada tiga, murid arus perdana, Bahasa Melayu LINUS dan Matematik LINUS.


Buku ini dijual pada harga RM40.00 yang mengandungi 285 halaman bercetak.
****

Terima Kasih

Kemahiran Bacaan Awal Bahasa Melayu Prasekolah - BUKU


Buku Kemahiran Awal Bacaan Bahasa Melayu Prasekolah diterbitkan oleh Penerbit USM pada tahun 2011 dan dikarang oleh Naimah Yusoff, Nor Hashimah Hashim dan Hashim Othman. Ia mengandungi 122 halaman bercetak hitam dan putih.

Buku ini memperkenalkan kaedah KVB iaitu Kaedah Kawalan Vokal Berstruktur dalam pengajaran kemahiran bacaan awal. Kaedah ini bersandarkan kepada dua teori utama iaitu Teori Behavioris dan Teori Kognitif.

Topik-topik dalam buku ini menyentuh tentang perkembangan bahasa kanak-kanak, kemahiran membaca pada peringkat bacaan awal dan pelaksanaan pengajaran kemahiran bacaan awal melalui pendekatan Belajar Melalui Bermain. Buku ini juga turut dilengkapi dengan contoh aplikasi pengajaran seperti Ujian Kesedian Membaca dan Ujian kemahiran Bacaan awal.

Terima Kasih

Bijak Mengeja Mahir Membaca - BUKUBuku Bijak Mengeja Mahir Membaca ini merupakan sebahagian daripada set buku Siri  Pemulihan Khas yang diterbitkan oleh PTS Professional Publishing, 2007. Ia merupakan buku asas bacaan dan juga buku aktiviti yang mudah digunakan untuk menguasai kemahiran membaca. Ia sesuai untuk kegunaan murid  yang lemah kemahiran membaca tetapi telah mempunyai asas mengeja. Ia dijual pada harga RM14.00.

Buku ini ditulis oleh tiga orang penulis iaitu Jamaluddin bin Ahmad, Rosmiza binti Abdul Rahman & Mohd Yusof bin Saud yang berpengalaman luas sebagai guru pemulihan, JU Negeri untuk KIA2M dan pensyarah cemerlang. Isi kandungan buku ini boleh dilihat di SINI.

Buku ini saya terjumpa secara tidak sengaja di Perpustakaan Negara Malaysia di Bahagian Pinjaman Kanak-Kanak. Ke semua buku telah diconteng oleh peminjam-peminjam sebelumnya. Setakat hari ini  saya belum  temui buku ini di kedai buku yang saya kunjungi di sekitar Kuala Lumpur. Mungkin saya boleh membelinya secara atas talian (on-line).

Terima Kasih

Kaedah dan Strategi Pengajaran Kanak-Kanak Berkeperluan Khas - BUKU

Kaedah dan Strategi Pengajaran
Kanak-Kanak Berkeperluan Khas
Buku Kaedah dan Strategi Pengajaran Kanak-Kanak Berkeperluan Khas ini merupakan buku kedua yang ditulis oleh Mohd Zuri Ghani dan Aznan Che Ahmad selepas buku Pengantar Pendidikan Khas.   

Kedua-dua penulis buku ini merupakan pensyarah kursus Pendidikan Khas di Universiti Sains Malaysia (USM). Buku ini mempunyai 205 halaman hitam-putih dan diterbitkan oleh Penerbit USM pada tahun 2011. Ia dijual dengan harga RM49.00.

Buku ini membawa pembaca mengenali dan memahami kaedah dan strategi pengajaran yang berkesan untuk mendidik kanak-kanak berkeperluan khas. Pelbagai kaedah pengajaran dan intervensi dikemukakan bagi mengatasi masalah menyebut, mengeja, membaca dan mengira. Huraian yang ringkas, padat dan mudah difahami dengan disertakan contoh-contoh pengajaran dan pembelajaran yang relevan pada masa kini.
Buku ini mempunyai 9 bab, antara isi kandungannya ialah:

Bab 1 - Teori Pembelajaran
Bab 2 - Pengajaran Mnemonik
Bab 3 - Pengajaran Scaffolding
Bab 4 - Pengajaran Terus
Bab 5 - Pengajaran Eksplisit
Bab 6 - Pembelajaran Masteri
Bab 7- Intervensi Meningkatkan Kemahiran Ejaan Murid Berkeperluan Khas
Bab 8 - Intervensi Meningkatkan Kemahiran Bacaan Murid Berkeperluan Khas
Bab 9 - Intervensi Meningkatkan KemahiranMengira Murid Berkeperluan Khas

Sumber: http://bukumalaysia.com/
Terima Kasih

Pengantar Pendidikan Khas - BUKU

Pengantar Pendidikan Kha
Siapakah yang dikategorikan sebagai murid-murid berkeperluan khas? Siapakah pula yang memerlukan pendidikan khas? Anda akan temui jawapannya di dalam buku ini.

Perbincangan, kupasan dan huraian secara mendalam bagi setiap kategori murid-murid istimewa diolah di dalam buku ini dengan menggunakan ayat yang mudah, berbantukan statistik dan ilustrasi untuk memudahkan pemahaman pembaca. Aspek etiologi, ciri, punca dan sebab berlaku atau lahirnya anak-anak istimewa ini juga dibincangkan.

Turut dibincangkan ialah identifikasi awal dan cadangan teknik atau pendekatan untuk berhadapan dengan golongan seumpama ini. Buku ini diolah mengikut sukatan pelajaran universiti dan maktab perguruan tempatan. Justeru ia sangat berguna sebagai bahan rujukan serta teks wajib bagi semua warga pendidik dan pensyarah yang berkecimpung dalam bidang pendidikan khas.

Walau bagaimanapun, pendekatan yang ringkas menjadikan buku ini juga sesuai dijadikan sebagai panduan ibu bapa dan harus dimiliki oleh semua golongan masyarakat di luar sana yang prihatin untuk lebih memahami golongan istimewa ini.

Buku Pengantar Pendidikan Khas ini ditulis oleh Mohd Zuri Ghani & Aznan Che Ahmad dan diterbitkan oleh Penerbit USM Pulau Pinang pada tahun 2011. Ia dijual pada harga RM69.00. Ia mempunyai 305 halaman bercetak hitam dan putih.


Isi Kandungan/Bab:

Bab 1 - Sejarah dan perkembangan Pendidikan Khas
Bab 2 - Murid-Murid Pemulihan Khas
Bab 3 - Murid-Murid Bermasalah Penglihatan
Bab 4 - Murid-Murid Bermasalah Pendengaran
Bab 5 - Murid-Murid Bermasalah Pembelajaran (Disleksia)
Bab 6 - Murid-Murid Bermasalah Pembelajaran (Hiperaktif - ADHD)
Bab 7 - Murid-Murid Bermasalah Pembelajaran (Sindrown Down)
Bab 8 - Murid-Murid Bermasalah Pembelajaran (Autisme)
Bab 9 - Murid-Murid Bermasalah Pembelajaran (Kerencatan Mental)
Bab 10 - Ketidakupayaan Fizikal
Bab 11 - Murid Pintar Cerdas dan Berbakat


Walaupun buku ini hanya menyentuh satu bab sahaja berkaitan dengan Pemulihan Khas, namun  saya rasa bab-bab yang lain yang berkaitan dengan Pendidikan Khas berguna juga untuk guru Pemulihan Khas.


Sumber daripada: http://bukumalaysia.com/

Terima Kasih

Buku Aktiviti Untuk Murid Pemulihan Khas

Agak sukar bagi saya untuk mendapatkan buku panduan dan buku aktiviti untuk murid pemulihan khas di kedai buku. Kalau ada pun, saya terpaksa memilih isi kandungan yang bersesuaian dengan kemahiran yang hendak diajar. Setakat ini saya belum berjumpa dengan satu buku yang saya boleh guna secara keseluruhannya untuk P&P kelas saya. 

Terdapat beberapa siri buku yang saya jumpa dan sedang gunakan yang pada saya menarik dan praktikal tetapi sudah tiada di pasaran (mungkin saya belum jumpa lagi). Buku-buku tersebut saya perolehinya dengan meminjam di Perpustakaan Negara. Namun sayang sekali, buku-buku aktiviti tersebut telah diconteng oleh peminjam-peminjam seolah-olah ia seperti buku kepunyaan mereka.

Antara buku-buku tersebut ialah:


1. Siri Pemulihan Khas - Info Kebatu - Kenal, Baca dan Tulis (Jilid 1-4)2. Siri Program Celik Huruf (PACU) Bahasa Melayu 3. Siri KIA2M


 


Terima Kasih